Tin đã đăng
Tin Tức

Tổng quan về Sorceress

Giới thiệu

Giới tính: Nữ

Vũ khí chính: Trượng (Staff)

Vũ khí phụ trợ: Spellbook, Voodoo Doll, Crystal Ball.

Sorceress là class đi theo hướng sát thương phép thuật - tầm xa, có nhiều kỹ năng AOE (diện rộng). Sorceress có thể điều khiển các nguyên tố hỗ trợ như Băng - Lửa - Bóng Tối - Ánh Sáng (Ice - Fire - Dark - Light) để gây thêm sát thương. Sorceress là class vô cùng cần thiết trong các party PVE.

Đến level 15, Sorceress sẽ có thể chuyển nghề thành Elemental Lord hoặc Force User. Đến level 45, 2 nghề này tiếp tục chia nhánh: 

Level 15  Level 45  Yếu tố chính 
 Elemental Lord
 Seleana   Fire 
 Elestra  Ice 
 Force User
 Majesty  Dark
 Smasher  Light 

Kỹ năng Sorceress - Elemental Lord - Force User

Kỹ năng Seleana - Elestra

Kỹ năng Smasher - Majesty

Xem thêm

[Hướng dẫn] Nhiệm vụ chuyển nghề cho Sorceress