Sự Kiện

[Sự kiện] Người Hùng Trở Về

Bóng tối có thể tràn ngập khắp các miền đất, nhưng ánh sáng sẽ dẫn đường cho những chiến binh quay trở về với Saint Haven. Chúng tôi triệu tập lại những chiến binh bị lãng quên quay trở lại chiến trường rực lửa với những phần thưởng giá trị nhất.

Thời gian

Từ ngày 06/12 cho đến 22h59' ngày 08/01/2017

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả những người chơi trở lại thế giới Dragon Nest Việt Nam trong khoảng thời gian ít nhất 1 tháng sẽ được nhận thưởng những gói quà chào mừng trở lại sau.

Gói quà thứ nhất

Golden Aegis Wings (Vĩnh viễn) hoặc Golden Ancestor Wings (30 ngày)

Golden Aegis Wings

Golden Ancestor Wings

Gói quà thứ hai

Altea's Gacha Box Discount Coupon x1

Snow Manticore Discount Coupon x1

Adventurer's Bag Discount Coupon x1

Storage Expansion Discount Coupon x1

Resurrection Scroll Discount Coupon x1

Item Protection Magic Jelly Discount Coupon x1

Horn Of Life Discount Coupon x1

Gói quà thứ ba

Mizzles (Vĩnh viễn) hoặc Yellow Lighting Claw (30 ngày)

Mizzle

Lightning Claw

Gói quà thứ tư

Goddess's Sparkle x55

Goddess's Lament x55

Fragment Of Brillant Skills x55

Battlefield Fighter's Gold Coin x55

Master's Silver Coin x55

Hỡi các chiến binh, hãy trở lại và làm trấn động thế giới thêm một lần nữa!!

BQT Dragon Nest Việt Nam

Cherry Credits vận hành

VGG hân hạnh giới thiệu