Phiên Bản

Chính sách về việc lạm dụng trò chơi trong Dragon Nest (cập nhật)

Các bạn thân mến,

Ban Quản Trị Dragon Nest Việt Nam xin gửi tới tất cả các bạn Thông báo mới nhất của Dragon Nest về Quy định, chính sách và việc xử lý việc lạm dụng trò chơi.


Dragon Nest SEA Game Abuse Policy

http://dn.cherrycredits.com/support#gameabusepolicy

Chính sách về việc lạm dụng trò chơi

Chính sách về việc lạm dụng trò chơi có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2016.
Người chơi vi phạm những điều khoản này sẽ bị sử phạt theo đúng quy định được đưa ra.

Tất cả các hình phạt đã đưa ra sẽ được thực hiện trên mọi tài khoản và các nhân vật dựa vào hành động của bạn nếu bạn bị phát hiện thực hiện hoặc cố thực hiện những vi phạm sau đây.
Tất cả các báo cáo và quan sát sẽ được điều tra kỹ lưỡng bởi một Gamemaster.

Định nghĩa và lời tuyên bố

Khi một tài khoản bị khóa, người chơi sẽ không thể truy cập / Tài khoản Dragon Nest của mình. Người chơi vẫn có thể truy cập / Tài khoản Cherry của mình và CC hỗ trợ trò chơi khác.

Khóa tài khoản được đề cập đến hiểu như là việc ngừng tài khoản của người chơi. Người chơi sẽ không thể truy cập / tài khoản của mình. Tài khoản bị khóa có thể được áp dụng theo quyết định của Game Master tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành động, hành vi vi phạm.

Bắt buộc quét sạch túi đồ có nghĩa là xóa sạch toàn bộ các vật phẩm, tiền mặt và vật phẩm trong kho đồ được lưu trữ trên cùng một tài khoản Dragon Nest trong tất cả máy chủ trừ khi có quy định khác.

Quyết định của GM là quyết định cuối cùng trong game.

Các khiếu nại về việc lạm dụng trò chơi sẽ không được chấp thuận.

Vật phẩm và các loại tiền tệ trong trò chơi khi loại bỏ sẽ không phục hồi hoặc hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Tất cả các vật phẩm tiền mặt với thời gian hết hạn sẽ không được hoàn lại khi tài khoản trò chơi tạm thời bị khóa để kiểm tra hoặc bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi.

Tất cả các nhân vật trò chơi và vật phầm đều thuộc quyền sở hữu của Shanda Games and EYEdentity Games.

Lừa gạt và khai thác lỗi.

Ref No.

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lừa gạt/Khai thác lỗi

DN-DUP-01

Lừa gạt vật phẩm trong game bằng cách sử dụng lỗi của trò chơi hoặc sử dụng phần mềm bất hợp pháp can thiệp vào game.

Khóa tài khoản 14 ngày.
Quét túi đồ trong tất cả nhân vật.

Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ

Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

Khóa tài khoản vĩnh viễn.

DN-DUP-02

Tài khoản liên quan (Lừa đảo/ trộm vật phẩm chuyển qua một tài khoản khác )

DN-DUP-03

Khai thác lỗi trong Dragon Nest để đạt được lợi ích cá nhân gây mất cân bằng trong game.
Tuyên truyền quảng bá lỗi (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc niêm yết công khai) cho người dùng khác.

DN-DUP-04

Tuyên truyền quảng bá bất kì lỗi nào (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc post bài công khai) cho người dùng khác.

Hack/Ăn gian

Ref No.

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Hack/Ăn gian

DN-CHT-01

Tham gia, quảng bá hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bao gồm hack, crack hoặc phân phối các phần mềm giả mạo.

Khóa tài khoản 14 ngày.
Quét túi đồ trong tất cả nhân vật.

Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ

Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

Khóa tài khoản vĩnh viễn

DN-CHT-02

Sử dụng hoặc phân phối chương trình, phần mềm “auto”, các cheat tiện ích như chương trình phần mềm hoặc ứng dụng

DN-CHT-03

Tổ đội với các nhân vật sử dụng hoặc phân phối chương trình hack / cheat.

DN-CHT-04

Quảng cáo các trang web có chứa chương trình hack / cheat. Gửi Email nói rằng mình đến từ một nguồn hợp pháp để đánh cắp, gian lận hoặc trộm cắp thông tin bí mật của người dùng.

DN-CHT-05

Vi phạm sự riêng tư của bất kỳ tài khoản nào, thực hiện lạm dụng hoặc trộm cắp trên tài khoản của người khác

DN-CHT-06

Tham gia, quảng bá hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi sửa đổi, thay thế, dịch hoặc bất kỳ hành động nào phát sinh dựa trên game client.

DN-CHT-07

Lừa đảo vật phẩm của nhân vật khác bằng phương tiện hoặc thủ thuật

Khóa tài khoản 14 ngày.
Quét túi đồ trong tất cả nhân vật.


Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

Khóa tài khoản vĩnh viễn

DN-CHT-08

Tham gia, quảng bá hoặc khuyến khích bất kỳ kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược, tách rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của game client.

Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Quét túi đồ trong tất cả nhân vật.

Báo cáo cho cơ quan pháp luật, chính quyền địa phương

PVP Gameplay không lành mạnh

Ref No.

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

 

Hack/Cheat

DN-PVP-01

Tham gia, quảng bá hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động bất hợp pháp bao gồm hacking, cracking hoặc phân phối phần mềm lậu

Khóa tài khoản 14 ngày.

Quét túi đồ trong tất cả nhân vật..

Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ

Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

Khóa tài khoản vĩnh viễn

DN-PVP-02

Sử dụng hoặc chương trình phần mềm " cheat utility" hoặc ứng dụng.

DN-PVP-03

Tổ đội với các nhân vật sử dụng hoặc phân phối chương trình hack / cheat

DN-PVP-04

Trang web quảng cáo chứa hacking/ chương trình gian lận và các phương thức, cách thức gửi email sai tuyên bố đến từ nguồn hợp pháp nhằm ăn cắp các thông tin bí mật gian lận cam kết và/hoặc trộm cắp

 

Khai thác lỗi

DN-PVP-05

Khai thác bất kỳ lỗi trong Dragon Nest để đạt được lợi ích cá nhân gây mất cân bằng trong game.

Tuyên truyền quảng bá lỗi (trực tiếp hoặc thông qua việc niêm yết công khai) cho bất kỳ người dùng khác của Dịch Vụ

Khóa tài khoản 14 ngày.

Quét túi đồ trong tất cả nhân vật..

Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ

Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

Botting/Macro

DN-PVP-06

Sử dụng chương trình phần mềm “Auto”, chương trình phần mềm “Macro" hoặc thực hiện các hành động trong trò chơi mà không có sự tương tác của con người (e.g. keyboard jammin).

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 2 ngày
Colosseum EXP và Rank bị reset

Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ

Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

 

Leeching/Rank Boosting

DN-PVP-07

Leeching (bám) người chơi khác, không đóng góp vào các trò chơi hoặc không di chuyển nhân vật trong một thời gian dài.

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 2 ngày
Colosseum EXP và Rank bị reset

Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ

Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

DN-PVP-08

Boost hoặc Farm Rank, đạt được điểm kinh nghiệm không chính thống.

Tài khoản & Trao đổi vật phẩm

Shanda Games không xác nhận bán hoặc giao dịch các tài khoản. Tất cả các nhân vật trò chơi và vật phẩm được sở hữu bởi Shanda Games và EYEdentity Games.
Người chơi tham gia vào các hoạt động này phải tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro liên quan. Tất cả các Email tới GameMaster liên quan đến vấn đề tài khoản và các khoản giao dịch sẽ bị hủy bỏ.

Ref No.

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tài khoản và trao đổi vật phẩm

DN-TRD-01

Ý định và/hoặc Hành động thực hiện các giao dịch tiền tệ cho các vật phẩm trong trò chơi, ngược lại, và các kiểu tương tự ngoài Trading House.

Ví dụ:

Bán vàng bằng CC hoặc tiền thật.

Bán trang phục bằng tiền mặt. Trả 50% tiền đặt cọc đầu tiên.

Tạm dừng hoạt động tài khoản vĩnh viễn đến khi xử lý được vấn đề với Cherry Credits

Xử phạt 150% giá trị giao dịch Vàng hoặc tiền bất hợp pháp và phí xử lý USD $15

Hoặc người chơi có thể lựa chọn việc Quét sạch hòm đồ toàn bộ các nhân vật
 

Tạm dừng hoạt động tài khoản vĩnh viễn đến khi xử lý được vấn đề với Cherry Credits

Xử phạt 150% giá trị giao dịch Vàng hoặc tiền bất hợp pháp và phí xử lý USD $15

Người chơi sẽ bị Quét sạch hòm đồ toàn bộ các nhân vật
 

Khóa tài khoản vĩnh viễnDN-TRD-02

Ý định và/hoặc Hành động tiến hành bất hợp pháp như mua, bán, kinh doanh tài khoản 

 Khóa tài khoản 14 ngày.


Quét túi đồ trong tất cả nhân vật.


 Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ 

Top up 50,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

DN-TRD-03

Cung cấp các dịch vụ trả phí để trông tài khoản, nâng cao cấp độ, hoặc dẫn dắt nhân vật trò chơi đòi hỏi phải truy cập trực tiếp vào tài khoản của người nhận.

Chat/Communication

Ref No.

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Chat / Giao tiếp

DN-COM-01

Flooding/ Spamming - Phá vỡ luồng trò chuyện trong phòng chat với ngôn ngữ thô tục, lăng mạ, nhấn phím Enter nhiều lần hoặc nhập hình ảnh lớn, sử dụng la hét quá mức [All Caps] để làm phiền người dùng khác, gửi thư rác hoặc Flooding [đăng văn bản lặp đi lặp lại].

1 (Một) Cảnh báo người chơi bằng lời nói

Người dùng sẽ bị ngắt kết nối từ Game

Khóa tài khoản 5 ngày.

Khóa tài khoản 14 ngày & quét túi đồ

Top up 20,000 CC để được sử dụng lại tài khoản

DN-COM-02

Gây gián đoạn sự kiện chính thức In-Game, do quấy rối người tham gia và người hỗ trợ sự kiện

DN-COM-03

Cố gắng xung quanh các bộ lọc thô tục bằng cách sử dụng ký tự đặc biệt và xen kẽ.

DN-COM-04

Quấy rối GM hoặc nhân viên khác của Shanda Games.

Giao tiếp với GM trong game sử dụng ngôn ngữ thô lỗ hoặc tin nhắn rác.

Khóa tài khoản 5 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

DN-COM-05

Truyền tải hoặc tạo điều kiện phân phối các nội dung có hại, lạm dụng, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, chiến tranh, thô tục, khiêu dâm, nói xấu, vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, cá nhân, hoặc một người chơi nào đấy, phản đối.

Quấy rối

Ref No.

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Quấy rối

DN-HRS-01

Lan truyền những tin đồn sai sự thật về trò chơi, Công ty và người chơi khác (theo giải thích)

Cảnh báo người chơi bằng lời nói

Người dùng sẽ bị ngắt kết nối từ Game

Khóa tài khoản 3 ngày

Khóa tài khoản 7 ngày

DN-HRS-02

Sử dụng hỗ trợ trò chơi không đúng cách hoặc làm báo cáo sai với Shanda Games.

DN-HRS-03

Guild được tạo ra với việc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, chống tôn giáo, chống dân tộc, hoặc mục đích gây thù hằn nào khác

Tên Guild sẽ được đổi theo quyết định của GM. Guild có thể được giải tán.

DN-HRS-04

Quấy rối, đe dọa lạm dụng, làm mất uy tín phỉ báng, vu khống, gây khó khăn hoặc làm bất cứ điều gì khác với thành viên, khách mời, hay nhân viên của Shanda Games.

Khóa tài khoản vĩnh viễn
Báo cáo cho cơ quan pháp luật, chính quyền địa phương


Tên không phù hợp

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tên không phù hợp

DN-INP-01

Khiêu dâm, độc hại, đe dọa, lăng mạ, phỉ báng, khiêu dâm, hận thù, phân biệt chủng tộc hay đạo đức, ngôn ngữ công kích thô tục.

Khóa tài khoản 7 ngày

Tên nhân vật của người chơi sẽ được thay đổi theo quyết định của GM.

Khóa tài khoản 14 ngày & Tên nhân vật của người chơi sẽ được thay đổi theo quyết định của GM.

Top up 20,000 CC để được sử dụng lại tài khoản.

Khóa tài khoản vĩnh viễn.

DN-INP-02

Mạo danh Game Master, cho thấy rằng bạn là một nhân viên Shanda Games hay đại diện của Shanda Games, hoặc cố gắng để đánh lừa thành viên hoặc khách bằng cách chỉ ra rằng bạn đại diện Shanda Games hoặc cấp giấy phép bất kỳ của Shanda Games hoặc các chi nhánh.

DN-INP-03

Giả mạo người nổi tiếng hoặc người của công chúng / Guild cho mục đích không lành mạnh.

DN-INP-04

Tên vi phạm tên quyền sở hữu trí tuệ liên kết với nhãn hiệu, bản quyền hay bất kỳ quyền sở hữu.

Tên nhân vật của người chơi sẽ được thay đổi theo quyết định của GM.

Nếu người chơi vẫn tiếp tục tạo ra nhiều nhân vật với những tên không phù hợp, các tài khoản của người chơi sẽ bị khóa vĩnh viễn.

DN-INP-05

Sử dụng tên người nổi tiếng "hoặc nhân vật quyền lực".

DN-INP-06

Sử dụng các ký tự đặc biệt trong tên.

* Người dùng có biệt danh không phù hợp có thể không nhận được phần thưởng sự kiện trong game tùy theo ý của Game Master.

Những vi phạm khác

Ref No.

Hành vi vi phạm

Cách xử phạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Chat / Giao tiếp

DN-OTH-01

Trong trò chơi quảng cáo với mục đích tiếp thị không được chấp thuận.
Gửi tin nhắn với bất kỳ mục đích nào khác bao gồm thông tin cá nhân, quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư, đề án, hoặc thực hiện bất kỳ thương mại nào khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: Giảm giá 20% thẻ CC! nhà bán lẻ được ủy quyền. 100% đáng tin cậy. PM hoặc liên hệ với tôi 19001767 !.

Khóa tài khoản 3 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn nếu tài khoản liên tục sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Khóa tài khoản 7 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

DN-OTH-02

Mua các vật phẩm gian lận sử dụng CC trong trò chơi.

Nếu người chơi được tìm thấy là có gian lận việc mua CC trực tiếp và / hoặc gián tiếp và dành nó trên Dragon Nest.

Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Quét túi đồ trong tất cả nhân vật.

Báo cáo cho cơ quan pháp luật, chính quyền địa phương.

BQT Dragon Nest Việt Nam

Vận hành bởi Cherry Credits

VGG hân hạnh giới thiệu