Phiên Bản

[Hoàn tất] Bảo trì cập nhật phiên bản mới 04.10.2016

Xin chào các chiến binh.

Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch bảo trì định kì và cập nhật phiên bản mới vào ngày 04/10/2016.

Thời gian bảo trì dự kiến:

Từ 10h00' đến 16h00' Thứ Ba ngày 04/10/2016

(giờ Việt Nam)

Cập nhật link manual patch (cập nhật thủ công): 

http://dl2.choi.vn/dn/dnest/DNUpdater_215to216.exe


- Vì lý do kỹ thuật nên chúng tôi kéo dài thời gian bảo trì thành 16h00' ngày 04/10/2016. Xin lỗi mọi người vì sự bật tiện này.

- Sau khi bảo trì kết thúc chúng tôi sẽ có thông báo trên Trang chủ/Fanpage.

Nội dung bảo trì:

Chung 

- Ice Dragon Nest Hardcore 

- Ice Dragon Nest Hardcore 4-man (Normal/Hardcore) 

- Nightmare dungeon revamp 

- [Guild] Red Dragon Nest (Hard Core) 

- Battle Training Ground 

- Chronicle Character Creation 

Những cải tiến 

- Thêm Legend grade Ice Dragon’s Fury 

- Thêm Legend grade Ice Dragon Gear crafting 

- Thêm Legend Ice Dragon Main Weapon Converter

- Nguyên liệu cho Unique grade Ice Dragon giờ đây được lưu trữ ở Server Storage 

Cân bằng Ice Dragon Nest

- Những trang phục Velskud, Argenta and Geraint vẫn sẽ được hiển thị hiệu ứng trong Ice Dragon Nest 

- Xóa bỏ vé vào Ice Dragon Nest Normal 

- Cập nhật mới cho cửa hàng Nightmare

Sự kiện 

- Halloween Spooky Field event dungeon 

- Halloween Bingo 

- Kathy Halloween Shop 

Xóa bỏ 

- Creator Nest Shop and R Coin Shop 

Cập nhật mới cho Cash Shop 

Thêm vào: 

- Halloween Costume Packages 

- Halloween Gacha Box 

+ Haunted Bloody Giant Wing / Tail / Decal 

+ Desmodus mount 

+ Gold Dragon’s Flame Necklaceo Pumpkin Soul Spirit 

- Iona Treasure Box 

+ Innocent Hero’s Necklace

- Pet Costumes 

+ [Sasha] Alice Hat 

+ [Sasha] Alice Costume 

+ [Eddie] Trump Soldier Hat 

+ [Eddie] Trump Soldier Costume

Xóa bỏ: 

- Innocent Iona Costume Packages 

- Altea Gacha Box

Tham khảo

[Sự kiện] Hợp Sức Tranh Tài từ ngày 30/08 đến 16/10

[Sự kiện] Tháng Tặng Quà từ 04/10 đến 31/10

[Sự kiện] Vua Đầu Bếp từ 04/10 đến 31/10

[Sự kiện] Truyền Nhân Ice Dragon từ 04/10 đến 31/10

[Hoạt đông] Vui Cùng Bingo từ 04/10 đến 02/11

[Hoạt động] Thử Thách Spooky Field từ 04/10 đến 02/11

BQT Dragon Nest Việt Nam

Cherry Credits vận hành

VGG hân hạnh giới thiệu