Phiên Bản
[Thông báo] Bảo trì máy chủ ngày 07.02.2017 06-02-2017 Ban quản trị Dragon Nest Việt Nam xin thông báo về lịch trình bảo trì máy chủ định kỳ ngày 07.02.2017
Chính sách về việc lạm dụng trò chơi trong Dragon Nest (cập nhật) 11-11-2016 Ban Quản Trị Dragon Nest Việt Nam xin gửi tới tất cả các bạn Thông báo mới nhất của Dragon Nest về Quy định, chính sách và việc xử lý việc lạm dụng trò chơi.
[Thông báo] Bảo trì định kỳ ngày 08.11.2016 07-11-2016 Ban quản trị Dragon Nest Việt Nam xin thông báo về lịch trình bảo trì máy chủ định kỳ ngày 08.11.2016
[Thông báo] Bảo trì định kỳ ngày 01.11.2016 31-10-2016 Ban quản trị Dragon Nest Việt Nam xin thông báo về lịch trình bảo trì máy chủ định kỳ ngày 01.11.2016
[Thông báo] Bảo trì định kỳ ngày 25.10.2016 24-10-2016 Ban quản trị Dragon Nest Việt Nam xin thông báo về lịch trình bảo trì máy chủ định kỳ ngày 25.10.2016
[Hoàn tất] Bảo trì định kỳ ngày 18.10.2016 17-10-2016 Ban quản trị Dragon Nest Việt Nam xin thông báo về lịch trình bảo trì máy chủ định kỳ ngày 18.10.2016
[Hoàn Thành] Bảo trì định kỳ ngày 11.10.2016 10-10-2016 Ban quản trị Dragon Nest Việt Nam xin thông báo về lịch trình bảo trì máy chủ định kỳ ngày 11.10.2016
[Hoàn tất] Bảo trì cập nhật phiên bản mới 04.10.2016 03-10-2016 Các máy chủ của Dragon Nest Việt Nam sẽ tiến hành bảo trì: Từ 09h00' đến 14h00' ngày 04/10/2016 theo giờ Việt Nam.